Espacios colaborativosBuenas prácticas 


28 buenas prácticas educativas TIC en Secundaria


http://www.xarxatic.com/las-buenas-practicas-educativas/


Buenas Prácticas 2.0.

O Ministerio de Educación impulsa a extensión e o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación como medio didáctico, promovendo entre o profesorado o acceso aos recursos dixitais, a difusión das súas experiencias e proxectos innovadores, así como a comunicación a través das redes sociais. Por iso, o Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado creou o portal da Rede de Boas PrácTICas 2.0 dende o que se desexan achegar todos estes servizos.Esperamos ofrecer a todos os profesores e profesoras, de calquera nivel educativo, que participen neste lugar de encontro, espazo virtual público no que poder colaborar e desenvolver comunidades de docentes que comparten recursos, experiencias e BoasPrácTICas 2.0.Boas PrácTICas 2.0 é a rede colaboradora do profesorado da Escola do s. XXI, e xestiónase dende o Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado do Ministerio de Educación, a través dun Equipo de Coordinación no que existe un docente en activo especialista en cada unha das etapas educativas, cun gran número de colaboradores organizados en distintas áreas ou seccións cos obxectivos que se detallan no seguinte organigrama:

INTERNET EN EL AULA
Internet na Aula, é unha rede social para docentes que apostan por unha educación máis innovadora co uso das TIC nos procesos de ensino-aprendizaxe.

Nesta páxina, cada profesor interesado, ten como unha especie de blog, que lle permite colgar experiencias, materiais didácticos, wikis, propostas innovadoras e todo tipo de ferramentas que poidan facilitar e falar sobre a educación e o uso das novas tecnoloxías. Para poder levar a cabo as propostas, os profesores tratan de traballar de forma colaboradora entre eles. Ademais de todo iso, conta cun espazo de noticias, e zona de fotos e vídeos destacados.

É unha grande idea, poder compartir con profesionais da educación de todo o territorio nacional, propostas, opinións e intereses sobre un tema en concreto, como son as novas tecnoloxías, e poder levalo á práctica dunha forma colaboradora. Penso que isto pode ser enriquecedor para o ensino e educación dos nosos alumnos.
EDUCACONTIC
EDUREDES

É unha rede gratuíta dedicada a docentes para crear comunidade entre os profesionais da educación e as persoas interesadas no ensino e aprendizaxe a través das redes sociais.

Esta rede social ten como finalidade servir de soporte ás redes sociais educativas que se están a empezar a crear por parte de profesores, institucións educativas e outros grupos relacionados coa docencia.
A experiencia que xa se está a acumular no uso das redes sociais no mundo educativo será o seu maior valor para aprender doutros: as utilidades que lles dan, as súas técnicas, como organizan as clases, os alumnos, etc.
EDUREDES está dirixida a usuarios de redes sociais educativas, administradores e creadores deste tipo de redes orientadas á docencia que queren optimizar e obter o maior proveito destas, compartindo as súas ideas e experiencias cos demais.

http://eduredes.ning.com/

DIM

http://dim.pangea.org

El grupo de investigación DIM-UAB (Didáctica y Multimedia) nace como grupo de investigación (reconocido por la UAB) en elDepartamento de Pedagogía Aplicada, en el marco institucional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona el año 2000.
Desde 2008 se ha constituido también en una red social para la investigación, el aprendizaje permanente y el apoyo al desarrollo profesional en los entornos educativos, que acoge a más de 2.500 agentes educativos de todo el mundo comprometidos con la aplicación educativa de las TIC e impulsa el desarrollo de múltiples investigaciones y proyectos, jornadas y actividades formativas y de difusión del conocimiento
SCOOP.IT
http://www.scoop.it/t/de-interes-educativo

http://www.scoop.it/
É un servizo de creación de contidos que facilita a xestión personalizada da información. Permite crear unha páxina pequena o mini diario onde recompilar contidos cun tema determinado. Estas páxinas son denominadas topics (tópicos) e a cada publicacion que conteña un enlace, un vínculo, unha galería... denomínaselle post, como calquera blog que coñecemos. Pódense crear tantos tópicos como se queira, menos na versión gratuíta que só pódense 5, e pódenselle engadir os post que se crean oportunos ao tema dotopic.
Como rexistrarse
Pódese facer mediante Facebook ou Twiter que che solicita unha conta de correo para abrir e verificar o rexistro. Posúe unha pequena rede social e pódese seguir ser seguido por outros usuarios, tamén se poden seguir outros tópicos para que nos informe cando se actualizan estes e se o creemos oportuno, marcalos com favoritos ou rescooperar a noticia. Se deixamos que accedan ás nosas contas de Facebook e Twitter, irásenos mostrando que contactos destes servizo teñen conta aquí e se o desexamos, cada vez que seleccionemos algún contido no nosotopic s enviar ´ ´ á estas redes sociais.
Características principais:
- Permite recompilar información de todos os cantos de internet: buscas en YouTube, Google Nws, Blogs Search, páxina d Facebook efeeds RSS entre outros.
- Permite publicar a servizos automaticamente, dende Twiter eFacebookTumblr e Linkedln pasando por blogs en WordPress, non en Blogger e páxina de Facebook. Adicional mente ofrece widgets, botóns para sitios e un bookmarklet, co que seleccionar rapidamente os contidos mentres se navega.
- Visualmente ten unha gran presentación e é personalizable (na versión de pagamento). Os artigos poden editarse e admiten comentarios do autor e poden moverse a onde se desexe dentro dotopic.
- Ten algunhas funcións sociais interesantes, permite seguir páxinas autores da nosa elección e coloca o conteniod novo nunha presentación similar a unha revista moi accesible.
- As buscas son bastante eficaces para poder achar páxinas de temas específicos.


REDEIRAS

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presentou s Redeiras, unha rede social educativa para favorecer a intercomunicación entre o profesorado galego, co fin de fomentar o traballo colaborativo e o intercambio de experiencias como complemento á súa práctica educativa.


Pode acceder a Redeiras na seguinte URL http://www.edu.xunta.es/redeiras
Videos titoriais 
Redeirashttp://www.edu.xunta.es/redeiras