Aplicación das TIC na Innovación Educativa

https://www.edu.xunta.gal/portal/es/innovacion

Red de Formación Permanente do Profesorado

Diferentes modalidades: formación presencial, formación en red y formación en el propio centro educativo..

Planes de Innovación

Dirigida a fomentar la innovación educativa en los centros a través de programas educativos que deserrollan las competencias claves.

Edixgal

Implantación do libro dixital nos centros educativos

Redes innovadoras en los centros educativos

Innovación educativa como una actitud profesional imprescindible para responder a las exigencias formativas de la sociedad red

EDLIM

O LIM (siglas de Libro Interactivo Multimedia) é un libro en formato dixital, creado a partir dunha ferramenta de autor (EDILIM), que podemos publicar como unha páxina web en internet  de modo que os alumnos poden visualizalo co navegador.

Cada libro pode ter moitas páxinas, nas que se combinan diferentes contidos teóricos e actividades podendo inserir fácilmente nelas  textos e arquivos multimedia (imaxe, flash, vídeo e audio).

Esta aplicación gratuita foi creada por Fran Macías e está dispoñible en 12 idiomas para a súa descarga na páxina de EDLIM.

En cada libro, pódense crear o número de páxinas que se desexe, cada unha cunha actividade, que poden ser desde unha sopa de letras, un quebracabezas, até completar frases, preguntas con respostas múltiples, páxinas que mostran só información (con texto e imaxes). Tamén se poden incluír menús e ligazóns a distintas páxinas do libro. Hai máis de 30 persoais de páxinas distintas.

LIM non necesita instalación, pois inclúe todos os arquivos necesarios no cartafol descargado, ao facer clic no arquivo edlim.exe arrincamos o programa.
Exemplos de Webs  EDLIM
http://actividadeslim.blogspot.com/
http://limsantopaiodeabaixo.blogspot.com/
http://centros.edu.xunta.es/ceipopineirino/proxecto/skins.htm
Edlim 01 - Introdución a Edlim
Exemplos de Actividades - 51 Tipos
http://chiscos.net/almacen/lim/vista4/vista4.html
http://www.interpeques2.com/lim/desarrollo-jea/menu.htm

Minititorial ferramentas tic, EDLIM
Video 1
EDLIM
Video 2CONSIDERACIÓNS PREVIAS

  • LIM precisa para o seu correcto funcionamento do complemento (ou plug-in) de Flash. (Se non dispós do control flash player no teu ordenador, visita www.adobe.com/es/products/flashplayer/ )
  • Para crear LIMs temos a ferramenta EdiLim (editor de LIM). LIM e EdiLim son de uso e distribución libre, sempre que se respecte a súa gratuidade e autoría.
  • As páxinas do noso libro interactivo multimedia, poderán conter diferentes recursos, aínda que non todos os formatos de arquivo son soportados:
  1. IMAXES: en formato .jpg, .png ou .gif (nestes dous últimos formatos podemos definir un fondo transparente para a imaxe).
  2. SONS: So admitirá sons en .mp3
  3. ANIMACIÓNS: en formato .swf
  4. VIDEOS: Poden ser do tipo .flv ou .mp4 (códec H.264)
  5. TEXTOS: en formato .txt (se está en Word gárdao como "Texto sen formato"), .htm ou .html
______________________________________________

Descargar carpeta: SISTEMA SOLAR.ZIP para realizar actividades en EDLIM
http://dl.dropbox.com/u/27261558/sistemasolar.zip
____________________________________________________
DESCARGAR carpeta Animais.zip para realizar actividades en EDLIM
http://dl.dropbox.com/u/27261558/animais.zip
____________________________________________________
10 PASOS PARA TRABALLAR EDLIM: TITORIAL

frameborder="0">


Manuais elaborados por MARTÍN PARDIÑAS FONDO abalar.cee@edu.xunta.es ASESORÍA ABALAR ZONA CEE Sede: CFR Vimianzo

Manuais elaborados por MARTÍN PARDIÑAS FONDO
abalar.cee@edu.xunta.es
ASESORÍA ABALAR ZONA CEE
 Sede: CFR VimianzoE-Dixgal

Las aulas gallegas estrenan 5.400 ordenadores

Se dotarán de libros electrónicos a aulas de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO de 267 centros

Las aulas gallegas contarán este año con 5.400 nuevos ordenadores portátiles de la firma HP para completar y modernizar el programa E-Dixgal, que supone dotar de libros electrónicos a las aulas de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO de 267 centros educativos de la comunidad. 

Esto implica que hay unos 18.000 alumnos que carecen de libros de texto en papel y acceden a la información a través de los ordenadores portátiles, que pueden llevar a casa.Para el curso que ahora empieza se han sumado nada menos que 114 nuevos centros (tanto públicos como concertados), un 70 % más que el año pasado. Según los datos de la Consellería de Educación, del total de centros, 108 son de la provincia de Pontevedra (41 nuevos en este curso que ahora empieza), 91 de la de A Coruña (38 nuevos), 49 de Lugo (29 nuevos) y 19 de Ourense (11 nuevos). Los centros adscritos por primera vez ofrecen primaria (66 de ellos), secundaria (41) y ambas etapas se dan en 11 centros.

Los equipos de HP, que ya empezaron a repartirse el año pasado, disponen de un procesador de última generación de alto rendimiento, que permite utilizar los programas, contenidos digitales y herramientas más avanzadas. Además, están dotados de una pantalla táctil para ser utilizados como tableta, y un lápiz apuntador de gran utilidad en la dinámica de la educación con soporte digital. La empresa viguesa Sivsa se encarga de la distribución y mantenimiento de los 5.400 ordenadores nuevos. 

La Xunta comenzó a llevar ordenadores a las aulas en el curso 2011/12, aunque E-Dixgal (primaria y secundaria) surgió en el 14/15 y fue el curso pasado cuando el programa dio un salto en calidad y cantidad.